عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در سال گذشته یک‌هزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می‌شود توسط همکاران بخش‌های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه‌جویی مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای به همراه داشت.

*