مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت: اعتقاد داریم میادین میوه و تره‌بار از مصادیق تبدیل تهران به شهری برای همه شهروندان هستند، گواه این مطلب، حضور گروه‌های متفاوت جامعه ازجمله سالمندان عزیز هستند که با توجه به فضای مطلوب میادین برای مراجعه این عزیزان از یک سو و مناسب‌سازی این مراکز برای حضور آسان و ایمن آن‌ها از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از مشتریان میادین میوه و تره‌بار را افراد سالمند تشکیل می‌دهند و این عزیزان از مشتریان وفادار این مراکز هستند. به گزارش ایلنا، سید سعید راد با اشاره به اینکه ۲۴۵ میدان و بازار میوه و تره‌بار از مهم‌ترین مراکزی هستند که شهروندان به‌صورت روزانه و هفتگی به آن‌ها مراجعه می‌کنند و نسبت به تأمین ارزاق و مایحتاج موردنیاز خود از آن‌ها اقدام می‌کنند، اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته، ۸۵  بازار میوه و تره‌بار برای حضور سالمندان و افراد توان‌خواه، مناسب‌سازی شده است. او همچنین تأکید کرد: تا پایان سال جاری علاوه بر ۲۶ بازار در دست‌ساخت، ۳۰ بازار موجود میوه و تره‌بار برای سالمندان مناسب‌سازی می‌شوند.