مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از احداث چهار دهکده ورزش در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، امیر محسنی گفت: در راستای بازپیوند خانواده‌ها و افراد جامعه اقدام به طراحی دهکده‌های ورزش کردیم.