رئیس پلیس راهور فاتب، از شروع نیم ساعت زودتر ترافیک صبحگاهی دیروز تهران نسبت به قبل از تغییر ساعت و از افزایش حجم تردد خودرو‌ها در سطح معابر و تأثیر تاریک شدن هوا و ارتباط آن بر ترافیک عصرگاهی خبر داد. به گزارش میزان، سردار محمدحسین حمیدی گفت: با توجه به تغییر زمان رسمی کشور، در سطح شهر تهران تغییر الگوی نسبت به ایام مشابه سال قبل و روز‌های گذشته و با رصد دوربین‌های معابر شهری این‌طور به نظر می‌رسد که بار ترافیکی از ساعت ۰۶:۱۵ صبح شروع‌شده و ۳۰ دقیقه زودتر از روز‌های گذشته آغاز گردید، ولی نسبت به سال گذشته، ساعت شروع ترافیک تغییر خاصی نداشته است.