رئیس اداره بیماری‌های قابل ‌پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: اگر تا پنج ماه دیگر نتوانیم پوشش واکسیناسیون را کامل کنیم، زمینه‌ی برگشت بیماری‌های مثل فلج اطفال و سرخک دوباره مهیا می‌شود. به گزارش ایلنا، سید محسن زهرایی، بیان کرد: اتفاقی که با ویروس کرونا اتفاق افتاد، این بود که تمام جوانب زندگی مردم دنیا تحت تأثیر قرار گرفت بعضی خانواده‌ها تصورشان شاید این بود که کودک ما سالم است و واکسن راکمی دیرتر بزنیم، همین اتفاق باعث شد که مراجعه‌ی خانواده‌ها برای واکسیناسیون کاهش پیدا کند و پوشش واکسیناسیون در کشور ما که بالای 25 سال است که حدود 99 درصد پوشش داشته برای اولین بار این پوشش افت می‌کند.