سیف بدر، سخنگوی وزارت بهداشت عراق گفت: مطابق مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با کرونا، ورود زائران خارجی اربعین به عراق ممنوع است و هیچ تصمیم جدیدی درباره گشودن مرزها در ایام اربعین به روی زائران دیگر کشورها گرفته نشده است. به گزارش ایرنا، روز گذشته هم ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد گفته بود: «امسال پرونده اربعین در عراق بسته‌شده است.»