معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: در موضوع قتل فرزند توسط پدر معاونت لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تنظیم و برای دولت ارسال کرده است.  به گزارش مهر، معصومه ابتکار، دیروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سه سال گذشته معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: این لایحه به دلیل ماهیت قضایی به قوه قضاییه ارسال شده و امیدواریم به زودی نهایی و به مجلس ارسال شود. ابتکار درباره‌ صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی نیز گفته است: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه دار شد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.