سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از شکل‌گیری گودهای جدید زباله‌گردی در اطراف تهران انتقاد کرد و بر ورود استانداری بر این موضوع تأکید کرد. سید مالک حسینی گفت: با وجود جرایم سنگین در به‌کارگیری کودکان در زباله‌گردی، در سطح شهر همچنان کودکانی به زباله گردی مشغولند و این بدان معناست که به رغم نظارت خوبی که سازمان بازرسی شهرداری تهران اعمال می‌کند، با وضع مقبول فاصله داریم.