بیش از ۱۴۶هزار مراجعه به مراکز قانونی کشور به دلیل نزاع، در بهار سال جاری به ثبت رسیده است. به گزارش خبرآنلاین، بنا بر آمار ارائه‌شده توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۱۴۶هزار و ۳۵۳مورد مراجعه به پزشکی قانونی در پی نزاع به ثبت رسیده است که ۱۰۱هزار و ۷۲۱مورد از مراجعات مربوط به مردان و مابقی (۴۴هزار و ۶۳۲مورد مراجعه) مربوط به زنان بوده است. بر اساس این آمار، به ترتیب استان‌های تهران با ۲۲هزار و ۷۱۰، خراسان رضوی با ۱۲هزار ۸۶۸ و آذربایجان شرقی با ۱۰هزار ۳۳۴مورد، بیشترین مراجعات در پی نزاع به پزشکی قانونی را در بهار سال جاری داشته‌اند. همچنین استان‌های بوشهر با ۹۰۷، ایلام با ۹۳۲ و هرمزگان با یک هزار و ۸۴ مورد، کمترین مراجعات در پی نزاع به مراکز پزشکی قانونی را در سه‌ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، درمجموع در آمار نزاع در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶.۶ درصدی مراجعات به وقوع پیوسته است.