وزیر کشور گفت: عمده کودکان کار خیابانی به مهاجران افغانستانی مربوط می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور تصریح کرد:  پیشتر در این خصوص با مسئولان دولت افغانستان و سفیر افغانستان در ایران و اخیرا با وزیر خارجه این کشور گفت وگوی مفصلی داشتیم که همکاری و حمایت کرده و مانع از ورود کودکان کار به کشورمان شوند. وی افزود: همچنین مقرر شده است در صورت لزوم عودت این افراد با اولویت و رعایت شرایط لازم صورت پذیرد که این افراد با خانواده‌های خود بتوانند به کشورشان بازگردند یا نظارت‌های مستمری از طرف افغانستان در این خصوص انجام گیرد.