پزشکی قانونی اعلام کرد: در سه ماهه نخست سال جاری آمار تلفات سوءمصرف مواد و داروهای مخدر و محرک در کشور ۱۴.۷ درصد افزایش یافت. در این مدت 1۱۵۳ نفر در کشور جان خود را بر اثر اعتیاد از دست دادند، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1005 نفر بود. در بهار امسال از کل تلفات اعتیاد 1005مرد و ۱۴۸ نفر زن بودند. پس از داروهای مخدر، مصرف هم‌زمان چند دسته دارو و مواد با  ۳۴۸ مورد، مواد مخدر با ۲۶۷ مورد و مواد محرک با ۵۳ مورد فوتی بیشترین علت مرگ بر اثر اعتیاد در کشور بوده است.