رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار بیمار هموفیلی در کشور وجود دارد، گفت: باید توجه کرد که ۳۰ درصد بیمارانی که با بیماری هموفیلی متولد می شوند، بیماری‌شان ناشی از جهشی جدید بوده و سابقه بیماری در خانواده شان ندارند.

مهدی شادنوش همزمان با هفته حمایت از بیماران هموفیلی افزود: در عین حال دو سوم بیماران هموفیلی در خانواده‌هایی هستند که سابقه بیماری را دارند. بر همین اساس برنامه پیشگیری از تولد بیمار جدید هموفیلی در وزارت بهداشت در خانواده‌های پرریسک با همکاری اداره ژنتیک تدوین شده است و در روند بیمه شدن قرار دارد.