آتش، جنگل های منطقه دمچنار شهرستان بویراحمد را به خاکستر تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی جنگل‌های منطقه دمچنار بویراحمد در حوالی روستاهای علی کرمی و چشمه دزدک از اوایل هفته آغاز شد.

بخش زیادی از مراتع و درختان منطقه در جولان زبانه‌های آتش خاکستر شدند.

علیرغم مهار آتش سوزی در چندین مرحله، آتش بارها شعله ور شد و بر پیکر بی جان درختان جولان داد.

امید سجادیان، دبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس گفت: آتش سوزی جنگل‌های منطقه دمچنار بویراحمد پس از روزها نبرد، مهار شد. کنترل کامل آتش، پایش منطقه و جلوگیری از رخنه آن بر مراتع دمچنار را طلب می‌کند.

سجادیان گفت: درصد تخریب این آتش سوزی با توجه به پوشش انبوه جنگلی و مرتعی بالا بوده است.