نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بیماری‌های دهان و دندان در رتبه دوم بیماری‌ها در کشور قرار دارند. به گزارش مهر، سیدمحمد پاکمهر بیان کرد: مهم‌ترین نیاز مناطق کم برخوردار و اقشار کم برخوردار، استفاده از کمک‌های درمانی است چراکه بیماری‌های دهان و دندان به دلیل مشکلات تغذیه‌ای یا تغذیه غلط رخ‌داده است. وی افزود: بیماری‌های دهان و دندان در کشور کمترین پوشش بیمه‌ای را دارند و بیمه‌های مکمل نیز خیلی کم به آن ورود پیدا می‌کنند به همین دلیل فعالیت گروه‌های جهادی در این حوزه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.