سرپرست سازمان رفاه‌، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی  شهرداری تهران گفت: اکنون چالش جدی ما مسئله تأمین منابع برای نگهداری مراجعان و سطح مناسب ارائه خدمات در گرمخانه‌ها است. به گزارش ایلنا، سید مالک حسینی در خصوص رعایت نکات بهداشتی در گرمخانه‌های پایتخت با توجه به افزایش آمار ابتلا به کرونا اظهار کرد: با توجه به اینکه در گرمخانه‌ها با گروه‌های آسیب‌پذیری مواجه هستیم، درنتیجه باید تلاش برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی منظم و بدون اخلال ادامه داشته باشد. او در ادامه گفت: اگرچه حساسیت عمومی جامعه نسبت به کرونا فروکش کرد،‌ اما در گرمخانه‌ها هنوز ازنظر ما وضعیت قرمز است و هیچ‌یک از پروتکل‌هایی که از روزهای اول اجرا شد، تغییر پیدا نکرده است، اما در واقعیت بخشی از مسئله روانی است و وقتی در سطح جامعه مردم کمتر از ماسک استفاده می‌کنند و موارد بهداشتی را رعایت نمی‌‌کنند، ممکن است این حساسیت عمومی کم شود.