توله شیر سفیدی که تازه به دنیا آمده بود به دلیل مشکلات تغذیه‌ای تلف شد.

اواخر ماه رمضان بود که خبری دل دوستداران حیوانات در کشور را شاد کرد چرا که خبر رسید یک توله شیر سفید که گونه‌ای بسیار منحصربه فرد در دنیا است؛ در باغ وحش شهرستان هویزه به دنیا آمده است.

از همان زمان که این خوشحالی برای دوستداران حیوانات ایجاد شد نوعی نگرانی در مورد شرایط نگهداری و تغذیه‌ای برای این توله شیر ایجاد شد و اکنون از هویزه خبر می‌رسد این توله شیر تلف شده است.