رئیس اداره محیط‌زیست عجب‌شیر گفت: باگذشت پنج سال از احیای دریاچه ارومیه، فلامینگوها به ساحل «قبادلو» این پهنه آبی در این شهرستان بازگشتند. به گزارش ایرنا، حمید پیغامی تعداد تقریبی فلامینگوها را در محدوده دریاچه ارومیه و ساحل قبادلو حدود ٢٠ هزار  قطعه تخمین زد و افزود: فلامینگوی دریاچه ارومیه از گونه بزرگ جثه، موسوم به «p.roseus» است که در جزایر ٩ گانه دریاچه ارومیه، تخم‌گذاری و جوجه آوری نموده و در زمستان به زیستگاه آفریقایی مهاجرت می‌کند. رئیس اداره محیط‌زیست عجب‌شیر اظهار کرد: عده‌ای از این فلامینگوها هم در زیستگاه‌های دیگر کشور ازجمله خوزستان و مرداب‌های ساحلی کم‌عمق به سر می‌برند و رژیم غذایی پرنده سخت‌پوستی به نام آرتمیا است. پیغامی بااینکه در حال حاضر سطح تراز آب دریاچه  ۱۲۷۱/۸۹ است، افزود: حجم آب موجود حدود ۵/۳میلیارد مترمکعب و وسعت دریاچه ۳۲۳۱/۸۰ کیلومترمربع است.