معاون سازمان بهزیستی ایران گفت: «تعداد موارد فرزندخواندگی افزایش یافته و سالانه دو هزار کودک به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند.» حبیب الله مسعودی فرید در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به افزایش موارد فرزندخواندگی در ایران گفت: سالانه دو هزار کودک به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند که یکهزار و ۷۰۰ نفر از این کودکان به فرزندخواندگی دائمی و ۳۰۰ کودک نیز به امین موقت سپرده می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال ۹۲ - که بهتر از قانون مصوب در سال ۵۳ است -، تعداد موارد فرزندخواندگی افزایش یافته و سالانه دو هزار کودک به فرزندخواندگی می روند که تعدادی از آنها به امین موقت سپرده می‌شوند زیرا واگذاری کودکان به سرپرست امین موقت بهتر از ماندن در مراکزی است که هر ۶ ماه مربی آنها تغییر می‌کند.