معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: شرایط سنی پذیرش فرزند خوانده از زیر ۱۲ سال به ۱۶ سال تغییر کرد. حبیب الله مسعودی فرید درباره شرایط پذیرش فرزندخوانده، گفت: عدم سوء سابقه، اعتیاد به مواد مخدر و محرک در خانواده متقاضی و تمکن مالی شرایط پذیرش فرزند خوانده است. وی بیان کرد: با توجه به استقبال خانواده‌ها کودکان تا ۱۶ سال می‌توانند به عنوان فرزندخوانده پذیرفته شوند و این در حالی است که پیش از این سن فرزند خواندگی تا زیر ۱۲ سال بود.