رئیس شورای شهر تهران در خصوص ضرر میلیاردی شهرداری از لغو طرح ترافیک گفت: ما این را ضرر فرض نمی‌کنیم. هدف ما از طرح ترافیک کاهش آلودگی هوا است و اگر پولی ازاین‌جهت به دست نیاوریم، ناراحت نمی‌شویم چراکه برای پول این کار را نمی‌کنیم.

به گزارش ایلنا، محسن هاشمی بیان کرد: شورای ترافیک شهر تهران جلسه‌ای تشکیل داد و قرار شد مصوبات به ستاد کرونا برود. ما در شورای ترافیک و یا شورای شهر هیچ‌وقت تصمیم نگرفتیم که طرح ترافیک را ملغی کنیم، تنها آقای نمکی در مصاحبه‌ای گفتند طرح ترافیک براساس مصوبه ستادملی کرونا اجرا نمی‌شود. البته من هنوز آن مصوبه را ندیدم و از آن به بعد مردم آزادانه تردد کردند و دیدید که اعضا نسبت به آن تذکر دادند.

او ادامه داد: مصوبه جدید نیز باید به ستاد ملی مبارزه با کرونا برود و من از آن خبر ندارم چراکه معمولاً متنی برای ما نمی‌آید و اگر هم می‌آید برای شهرداری است و به دست من چیزی نرسیده است.