معاون عمرانی فرمانداری تهران گفت: از اول خرداد افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اعمال می‌شود. به گزارش فارس، غلامحسین آرام در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی در شهر تهران اظهار کرد: نرخ کرایه‌های تاکسی ۲۳درصد در سال جاری افزایش‌یافته است و در اواخر سال گذشته هم با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۱۱درصد کرایه‌های تاکسی افزایش‌یافته بود.  او بیان کرد: نرخ کرایه مترو و اتوبوس نیز بین ۲۰تا ۲۵درصد افزایش‌یافته است و نرخ بلیت تک‌سفره مترو از ۱۲۰۰تومان به حدود ۱۵۰۰تومان رسیده است.