رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: دستورات رئیس‌جمهور در خصوص تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، دردی را از شهرداری دوا نمی‌کند. به گزارش مهر، محمد علیخانی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام ۵۰۰ اتوبوس دولتی و دستورات رئیس‌جمهور در این رابطه تصریح کرد: با توجه به دستوراتی که آقای رئیس‌جمهور داده و پاسخ‌نامه‌های او به وزیر کشور و شهردار تهران و تعیین قید زمان، پایان اردیبهشت برای خرید اتوبوس یعنی «اتوبوس هیچ!». او با اشاره به دیدار اعضای شورای شهر تهران و رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی شورای پنجم گفت: در این جلسه اعضای شورای شهر پیگیری‌هایی در خصوص مترو و اتوبوس داشتند، پس‌ازاین همه‌سال، در سال ۹۹ لطف کردند و در این خصوص دستور بررسی داده‌اند.