پزشکی قانونی تهران از کاهش ۱۹ درصدی مرگ‌ومیر بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن درسال گذشته خبر داد. در سال گذشته ۱۳۶ مورد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ که تعداد فوت ناشی از گاز مونواکسیدکربن ۱۶۸ نفر اعلام شده بود ۱۹ درصد کاهش یافته است. از تعداد فوتی‌های درسال گذشته ۱۰۵ نفر مرد و ۳۱ نفر زن بوده‌اند. CO گازیست سمی که از احتراق ناقص کربن به وجود می‌آید که رنگ و بوی خاصی ندارد و به همین دلیل آن‌را قاتل خاموش می‌نامند. وقتی CO وارد سیستم تنفسی شخصی شود بلافاصله با گلبول‌های قرمز شخص وارد واکنش شده و باعث می‌شود تا اکسیژن کمتری به اعضای بدن برسد که اولین عوارض این مساله در ابتدا سوزش چشمها و پس از سپری شدن زمانی بین ۱ تا ۲ ساعت بسته به غلظت گاز کربن مونواکسید موجود در مکان فرد احساس خواب آلودگی و احساس خستگی مفرط می‌کند.