در سال گذشته ۵۷۵ هزار و ۷ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند این رقم در مقایسه با سال قبل از آن‌که آمار مراجعات ۵۸۰ هزار و ۷۰ نفر بود، نه‌دهم درصد کاهش‌یافته است. به گزارش مهر، از کل مراجعین نزاع در سال گذشته ۳۸۷ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۱۸۷ هزار و ۱۳۷ نفر زن بودند. بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۹۹ هزار و ۹۰۷، خراسان رضوی با ۴۹ هزار و ۹۲۵ و اصفهان با ۴۱ هزار و ۵۱۰ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با دو هزار و ۸۷۸، خراسان جنوبی با سه هزار و ۶۲۴ و بوشهر با سه هزار و ۹۲۱ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.