استاندار تهران گفت: مردم از استاندارد آب شرب اطمینان خاطر داشته باشند. به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر آلودگی آب شهر تهران اعلام کرد: اخبار منتشرشده در مورد آلودگی آب تهران به کرونا ویروس صحت ندارد. او ادامه داد: استاندارد لازم برای آب شرب رعایت می‌شود همچنین برای اطمینان شهروندان کلر باقیمانده در شبکه توزیع از حد معمول نیز بالاتر برده شده است و مردم از استاندارد آب شرب اطمینان خاطر داشته باشند.