سرپرست پژوهشکده آموزش و پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: با عنایت به کوچ اولیای دانش‌آموزان عشایر باید هرچه سریع‌تر تکلیف مدارس روشن شود. از ستاد ملی کرونا می‌خواهیم نظر به جمعیت کم کلاس‌های عشایری، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجوز برگزاری کلاس‌های عشایری و کلاس‌های کم جمعیت روستایی صادر شود.

رضا کلانتری به ایسنا گفت:آموزش مجازی به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز دارد و این امکانات در مناطق روستایی به ویژه مناطق عشایری و محروم این زیرساخت‌‌ها فراهم نیست. این موضوع به اصل عدالت آموزشی و آموزش برای همگان را خدشه وارد می‌کند. همچنین به دلیل عدم نظارت کافی بر فضای مجازی و پایین بودن سطح سواد و مهارت دیجیتالی دانش ‌آموزان به ویژه در مناطق عشایری، ممکن است آسیب‌هایی نیز بر آنان وارد شود.