عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به عدم ارائه گزارش عملکرد شش ماهه شهرداری و سازمان‌های تابعه و همچنین عدم شفافیت در مصوبات کمیسیون ماده ۵ تذکر داد.

به گزارش ایلنا، زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در تذکری با استناد به ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گفت: براساس نتایج پژوهش انجام شده توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، ۳۶ گلوگاه فسادزا در شهرداری تهران شناسایی و اولویت‌بندی شده است که در حوزه شهرسازی و معماری مواردی همچون «فرآیند تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵»، فرآیند تصمیم‌گیری در شورای معماری مناطق، نحوه خدمات رسانی دفاتر خدمات الکترونیک، فرآیند تایید اجرای ضوابط در صدور پایان کار، فرآیند صدور آرای تخلفات و اجرای آن در کمیسیون ماده صد، از مهم‌ترین حوزه‌های شکل‌گیری فساد در ساختار شهرداری ذکر شده‌اند.

وی از شهردار تهران تقاضا کرد ضمن پیگیری برای ایجاد شفافیت در مصوبات کمسیون ماده ۵ در راستای ارتقا نظارت عمومی شهروندان و دیده بان های شهری، نسبت به ارائه گزارش در خصوص ماده ششم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران دستورات لازم را معمول دارند و در اسرع وقت نتیجه آن را به شورای اسلامی شهر تهران منعکس نمایند.