معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح ماجرای قطع انگشت کوچک دست نوزادی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهریار، آن را قصور پزشکی خواند و درباره روند رسیدگی به موضوع توضیح داد.

به گزارش ایسنا، دکتر نادر توکلی در خصوص قصور صورت گرفته در بیماستان نور شهرستان شهریار که از بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه است، گفت: از آنجایی که دست نوزادان کوچک است، زمانی که عمل رگ‌گیری برای نوزاد انجام می‌شود، آتل زیر دست نوزاد نصب می‌کنند و پس از طی شدن فرآیند خون‌گیری از نوزاد این آتل از دست او جدا می‌شود. او با اشاره به اینکه آتل مذکور با چسب به دست نوزاد وصل می‌شود،‌ ادامه داد: پس از اتمام عمل رگ‌گیری این آتل توسط قیچی از دست نوزاد جدا می‌شود که متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری پرستار بخش، به انتهای آخرین بند انگشت کوچک دست نوزاد آسیب وارد می‌شود. نوک انگشت فاصله چند میلی‌متری انتهای انگشت است که فاقد استخوان بوده و دارای بافت نرم است و نمی‌توان آن را به استخوان وصل کرد. توکلی در خصوص انجام عمل ترمیمی برای انگشت دست نوزاد، گفت: مدتی بعد از وقوع این اتفاق، پس از کنترل خون‌ریزی، عمل ترمیمی بر روی دست نوزاد صورت گرفت. با توجه به اینکه آسیب وارد شده به استخوان دست نبوده است، این نوزاد در بزرگسالی دچار مشکلات حرکتی نخواهد شد، اما، امکان تفاوت انگشت کوچک از نظر ظاهری با سایر قسمت‌های دست وجود خواهد داشت.