سخنگوی شورای نگهبان گفت: به غلط برخی مواقع گفته می‌شود که قانون اساسی نباید ایدئولوژیک باشد، سوال این است که مگر جامعه ما اسلامی نیست، پس باید قانون اساسی هم بر مبنای اسلام باشد و سوال دیگر این است که قانون اساسی سایر کشورها مگر ایدئولوژیک و مبتنی بر افکار و عقاید همان ملت‌ها نیست؟

عباسعلی کدخدایی طی سخنانی در جمع اساتید، اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه میبد با بیان اینکه برای رفع نیازهای مردم، نیاز بود که نهادهایی مانند قوای مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شود که این اقدام ذیل قانون اساسی انجام شد، ادامه داد: محتوای همه این نهادها باید اسلامی باشد و برای پایش این محتوا، قانون اساسی نهادی مانند شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تجربه مشروطه نیز همین بود؛ در آن دوران استقلال و آزادی به انحراف کشیده شدند ولی گفتند که با توجه به اسلامی بودن جامعه، علمای طراز باید ناظر بر مجلس و قانون باشند اما متأسفانه این موضوع هیچ وقت اجرایی نشد اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شد تا این وظیفه را برعهده بگیرد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: در هر جامعه‌ای، اجرای کامل قانون اساسی آرمان مردم است؛ چرا که قانون اساسی به زحمت به دست می‌آید و ماحصل تحول عظیمی مانند انقلاب اسلامی است و خود این قانون، نیازمند محافظت است. کدخدایی اشاره‌ای هم به نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها داشت و در این زمینه گفت: در کشور آمریکا، دیوان عالی این کشور بر انطباق قوانین مصوب با قانون اساسی نظارت می‌کند و در کشورهایی مثل فرانسه، ژاپن، آلمان و...  نیز نهادهای مشابهی همچون دادگاه قانون اساسی همین اقدامات را انجام می‌دهند. 

وی افزود: فلسفه ایجاد شورای نگهبان، تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام است و به طور کلی، سه وظیفه مهم شامل «نظارت بر مصوبات مجلس و هیأت وزیران»، «نظارت بر انتخابات» و «تفسیر قانون اساسی» را بر عهده دارد. درباره نظارت بر انتخابات این نکته قابل توجه است که در قانون، شورای نگهبان مکلف به نظارت بر انتخابات است نه اینکه حق نظارت داشته باشد یعنی اگر این شورا وظیفه نظارتی خودش را انجام ندهد، مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.