علی ربیعی، وزیر اسبق کار و مشاور حسن روحانی در دولت دوازدهم در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به تعداد بالای ثبت‌ نام‌کنندگان کاندیداتوری ریاست جمهوری، نوشت: «آنچه که این روز‌ها جامعه در صحنه سیاسی ‎انتخابات با تعجب شاهد بود، به نظرم نگران‌کننده و موروث انتخابات مهندسی شده، کوچک و کوچکتر شدن مداوم گردش نخبگان، غربالگری مداوم در نظام سیاسی و بیرون ماندن بسیاری از بزرگان، جامعه بی‌میانجی و بی‌سامانی سیاسی است.»