عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده این حزب در جبهه اصلاحات، با بیان اینکه ما نامزد اختصاصی نداریم؛ «سید محمد صدر» و «محمدرضا ظفرقندی را دو نامزد پیشنهادی این حزب به جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ معرفی کرد. به گزارش جماران، علی شکوری‌راد در پاسخ به پرسشی در مورد رویکرد این حزب نسبت به انتخابات پیش‌رو، گفت: به این نتیجه رسیدیم که با توجه به نگاه نگران بسیاری از مردم نسبت به اینکه چه کسی عهده‌دار دولت خواهد شد و با وجود انسدادها؛ با رویکرد مشارکت‌جویانه وارد شویم و اگر توانستیم نامزد مطلوب خود را وارد رقابت انتخابات کنیم، از مردم نیز دعوت کنیم تا با حضور در پای صندوق‌های رأی دست به انتخاب اصلح برنند و نگرانی‌های خود را برطرف کرده و یا کاهش دهند. وی ادامه داد: در حال رصد حاکمیت هستیم که آیا تغییری در رویکرد آن‌ها نسبت به سه ماه پیش که انتخابات مجلس برگزار شد، وجود دارد یا نه. وقتی تغییری در رویکرد حاکمیت شکل نگیرد، دور از انتظار نیست که در رویکرد مردم نیز تغییری حاصل نشود.