نماینده مرودشت درخصوص افشاگری‌هایی که در جریان انتخابات اخیر اتفاق افتاد و اینکه چه انگیزه‌ها و عواملی پشت این اتفاقات پنهان است، گفت: قطعا پشت این افشاگری‌ها جنگ قدرت است چیزی غیر از این نیست، کسی برای خدا نمی‌آید آبروی یک مومن یا یک بنده خدا را ببرد؛ خیلی از این افراد هیچ ابایی از بیان این موارد و ورود به زندگی افراد دیگر ندارند. جلال رشیدی‌کوچی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: در فرآیند این انتخابات پیروزی با کسانی بود که به دنبال تضعیف جریان انقلابی بودند و نتیجه آن هم کاهش مشارکت بود که در دور دوم رقم خورد.