طرح انسداد مرز‌های شرقی افغانستان آغاز شد.  بر اساس اعلام گزارش سازمان ملی مهاجرت، با توجه پیگیری‌های وزارت کشور و مصوبه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مهاجرین، طرح انسداد مرز‌های شرقی افغانستان آغاز شد. به گزارش فارس، اجرای دیوار بتونی ۴ متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی از مواردی است که به بازه زمانی سه ساله اجرا می‌شود.