فعال سیاسی اصلاح طلب با انتشار توئیتی از اقدامات دولت سیزدهم درخصوص افزایش قیمت بنزین و اجرای «طرح نور» حجاب انتقاد کرد. به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ سعید حجاریان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن چماقی بود به بار شیشه مملکت؛ مسئله نرخ بنزین، «نور» حجاب و دیگر طرح‌ها و اقدام‌های در پیش هم ضربات مهلک‌تری هستند. تداوم این تفکر در دولت چهاردهم آخرین چماق است بر بار شیشه و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند.»