عباس عبدی در واکنش به احضار به دادگاه به دلیل انتشار مطلبی درباره حمله ایران به اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«تصمیم ندارم در باره احضارم بنویسم. در دادگاه حرف می‌زنم. ‌ولی حیف است نگویم؛ که ادامه این اعلام جرم‌ها موجب بی‌اثری و کاهش اعتبار نوشته‌ها در دفاع از حمله ایران یا نقد و رد اسراییل می‌شود . نویسنده مستقل از نوشتن در این مورد پرهیز خواهد کرد. امنیت روانی جامعه اینچنین نابود می‌شود.