به گزارش ایلنا، مهدی صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در آخرین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری از آمادگی این معاونت برای تسهیل و هموارتر کردن شرایط فعالیت شرکت‌های ایرانی در سوریه و عراق خبر داد. در این جلسه محمدعلی بک، مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه نیز درباره عراق گفت: «هدف تعریف شده در زمینه روابط اقتصادی با عراق رسیدن به سقف ۲۰ میلیارد دلار در تجارت با این کشور تا سال ۱۴۰۶ و با تعریف پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، همکاری‌های بانکی، حمل و نقل و گمرک است.»