پرچم ایران بر دیوار مسجدالاقصی برافراشته شد. به گزارش ایسنا، زنان فلسطینی ساکن شهر قدس اشغالی پرچم جمهوری اسلامی ایران و فلسطین را در کنار هم روی دیوار‌های مسجدالاقصی، قبله نخست مسلمانان برافراشتند.