در فیلمی که از قاسم روانبخش، نماینده منتخب قم منتشر شده، وی گفته است: «قوانینی که نیمه‌تمام مانده، مثل قانون عفاف و حجاب و قوانین صیانت از کاربران که در مجلس معطل مانده باید پیگیری شود. این موضوع باید به ‌نحوی باشد که اینترنت بیشتر توسعه پیدا کند و تقویت شود و فضای مجازی برای بچه‌هایمان سالم‌سازی شود تا خانواده‌ها با خیال راحت بتوانند در این فضا فعالیت کنند.» او همچنین پیگیری اینترنت ملی را هم مهم دانسته است.