روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است: چهره‌های معمم و غیرمعمم جریان اصولگرا، برای ترغیب افراد به شرکت در انتخابات هر چه بیشتر از سرمایه‌های دینی مایه بگذارند، کمتر نتیجه خواهند گرفت. احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: سرمایه‌های دینی برای مصرف در انتخابات نیست! آنها را به حال خود رها کنید. از آنها مایه گذاشتن در عین حال، ثمر عکس دارد چون عده‌ای که اساساً دین و دیانت را بوسیده و آن را کنار گذاشته یا از در خصومت با آن درآمده‌اند که سرکنگبین شما برای‌شان صفرافزاست. آنها هم که فهم‌شان از دین و دیانت با فهم شما متفاوت است، نه فقط تحت تأثیر وعده‌های شما قرار نمی‌گیرند بلکه آن را استفادۀ ابزاری از دین تلقی می‌کنند و بر خشم‌شان افزوده می‌شود. آن دسته از کسانی هم که نگاه شما به دین را پذیرفته‌اند که در هر صورت رأی می‌دهند و نیازی به وعدۀ بهشت و هم‌نشینی با انبیا و اولیا در ازای دادن یک رأی به آنها نیست! بنابراین بس کنید به نفع همه است!