دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان از دستگیری رئیس شورای نسیم‌شهر خبر داد و گفت: متهم با تغییر چهره متواری شده بود. سیدامیر احمدی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به برخورد قاطع دستگاه‌های امنیتی و قضایی با فساد خاطرنشان کرد: این عضو شورا به اتهام فساد مالی، ارتشا، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ دستگیر شده است.