روابط عمومی مجلس در واکنش به انتشار آماری از حضور نمایندگان در جلسات علنی اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه که با عنوان «تهمت دروغ به نمایندگان با سوء استفاده از شفافیت مجلس یازدهم»، صادر شده،‌ آمده است: اخیراً محتوایی با تیتر «میزان عدم حضور نمایندگان در مجلس» در تعدادی از کانال‌ها و صفحات خبری منتشر شده است. این نوع برداشت از آمار سامانۀ شفافیت اساساً گمراه‌کننده و با توجه به قدرت تعمیم‌دهندگی آن به کلیت مجلس، حاوی تهمت به نمایندگان است. محتواهایی با مضمون آرای نمایندگان و حضور و غیاب آن‌ها در جلسات علنی به‌دلیل برداشت‌های غلط از آمار منتشرشده در سامانۀ شفافیت آرای نمایندگان، است که ذهن مخاطبان را نسبت به کلیت عملکرد نمایندگان مجلس مخدوش می‌کند. جالب اینکه کسانی که این محتواها را براساس شفافیت مجلس منتشر و حتی براساس آن نسبت به مجلس دروغ پردازی می‌کنند، در رسانه‌ها مدعی شفاف‌نبودن مجلس یازدهم شده و ادعا کرده اند نمایندگان آرای خود را شفاف نکرده‌اند، اما آرای نمایندگان را از همین سامانه استخراج و با آن محتوای جانبدارانه و حتی غیرواقعی به 

مخاطب می‌رسانند.