مدیرکل آژانس اتمیدر مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز،‌ گفت: «ایران کماکان در حال افزایش میزان اورانیوم ۶۰ درصدی خود است، اما سرعت تولید این محصول را اندکی کاهش داده است.» نیویورک‌تایمز نوشت، رافائل گروسی به طور دقیق مشخص نکرده که کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم از چه زمانی آغاز شده است.