وزیر کشور گفت: آقای رئیسی پنجشنبه رفت مسکو، ۴ بامداد برگشت تهران و امروز (جمعه) دوباره آمد اینجا (البرز)، شما اصلا رئیس‌جمهوری اینگونه دیده‌اید که در هر زمانی به دنبال پیگیری و حل مشکلات کشور باشد؟ به گزارش انتخاب، احمد وحیدی  افزود: رئیس‌جمهور تمام وقت و انرژی خود را به دنبال این است که سیاست‌های رهبری را که سیاست درست و راهگشایی است به نتیجه برساند. به گفته وی، هرروز درباره انتخابات یک چیزی درست می‌کنند؛ می‌گویند مهندسی انتخابات که بسیار عجیب است. تلاش دشمن به هر دلیل این است که مشارکت کم باشد.