با فشاری که آوردیم، ماده  ۷۵  به کمیسیون تلفیق برگشت

نماینده مجلس، درباره ماده‌ای جنجالی برنامه هفتم توسعه گفت: دخالت در حریم خصوصی مردم، ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه بود که خوشبختانه با فشاری که در صحن آوردیم و اصراری که برای اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی کردیم که گفته شد این موضوع با اصل ۲۵ مغایرت دارد، این ماده به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.

غلامرضا نوری قزلجه، در گفت‌وگو با انتخاب افزود: برنامه هفتم توسعه اما و اگر‌های بسیاری را به دنبال دارد؛ از جمله بحث مداخله در حریم خصوصی افراد. اگرچه مجلس در برابر این ماده‌ی مناقشه برانگیز مقاومت کرده است اما در نهایت ماده فوق بر سر جای خود با اصلاحاتی باقیست.وی افزود: یکشنبه مجددا این ماده را در صحن برمی‌گردانند و باید ببینیم چقدر اصلاح شده است. آنچه در گزارش اولیه و لایحه بود ناقض اصل 25 و سرک کشیدن بی مورد در زندگی خصوصی مردم با نام آینده‌پژوهی بود، که قصد داشتند اطلاعات مورد به مورد افراد را در یک پایگاه مشخص رصد کنند. حالا این ماده به کمیسیون برگشته و باید ببینیم اصلاحات مدنظر کفایت می‌کند یا خیر!

وی در ادامه در رابطه با پیشنهاد مجلس برای اصلاح ماده 75 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: این ماده همانطور که گفته شد بخاطر اشکالات وارد شده به کمیسیون تلفیق برگشت شده است. نوری قزلجه عنوان کرد: پیشنهاد مشخص من این بود که باید قید شود اطلاعات فردی نباید مورد بهره برداری و سوءاستفاده قرار بگیرد. این قید باید حتما در قانون آورده شود وگرنه منجر به این خواهد شد که اطلاعات افراد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و اعتماد عمومی را دچار مشکل می‌کند. اجرا این بند فعالیت اقتصاد دیجیتال را که در برنامه هفتم نیز برای آن برنامه دارند هم دچار مشکل می‌شود و دیگر کسی به پلتفرم‌ها اعتماد نمی‌کند. 

وی درباره زیان اقتصادی در اثر بی اعتمادی مردم به پلتفرم ها 

گفت: وقتی هر سفر و خرید شما گزارش شود و در یک سامانه پایش شود طبیعتا افراد فاصله خواهند گرفت و بخش اقتصاد دیجیتال هم محقق نخواهد شد و یک جو بی اعتمادی در رابطه با اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های مختلف شکل می‌گیرد که باعث زیان اقتصادی خواهد شد.