مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه درباره اینکه آیا وضعیت نفت در برابر غذا در شان ایران است، گفت: زمانی که ایران تحت سیاست‌های هسته‌ایش به شورای امنیت رفت باید فکر چنین روزهایی را می‌کرد.

وقتی زیر نظر این شورا رفت و قطعنامه فصل هفت علیه ایران صادر شد، بنابراین استقلال سیاسی و مالی‌اش را از دست داد و تحت نظارت بین‌المللی قرار گرفت. اکنون هم درباره دریافت اموال ایران و پول نفت، قدرت تصمیم‌گیری در اختیار حکومت ایران نیست بلکه با توافق بین‌المللی، حکومت و دولت ایران از این پول‌ها استفاده می‌کند.

قاسم محبعلی، در تحلیل خود از این توافق به دیده‌بان ایران گفت: «مسئله در عین حال که موازات با بحث مذاکرات هسته‌ای قابل تحلیل است ولی موضوع جداگانه‌ایست. برای آمریکا جنبه افکار عمومی و انسان دوستانه دارد و برای ما به دست آوردن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده مطرح است ولی موضوع مذاکرات هسته‌ای روند خودش را دارد و مسئله‌ای است که باید جداگانه  بررسی شود.»

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل درخصوص تاثیر نگاه‌های بین‌الملل به گروگان‌گیری ایران بیان کرد: «آمریکایی‌ها دارند از این بحث استفاده می‌کنند که یک اقدام انسانی انجام داده‌ایم و یک سری افراد بی‌گناه را از زندان آزاد کرده‌ایم. طبیعی است در این موقعیت استفاده از پول در مقابل افراد مبادله شده، در امریکا مورد سوءاستفاده مخالفین دولت هم قرار گرفته و هم در جای دیگر این بحث مطرح است که امریکا پول‌های ایران را گروگان گرفته و ایران برخی از افرادی که بر سر آن‌ها بحث پیچیده‌ای وجود دارد که آمریکایی هستند یا ایرانی را زندانی کرده است. این مسئله جنبه‌های انسانی و حقوقی دارد که هر کدام درجای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.»