جانشین فرمانده انتظامی کل کشور گفت: ، ورشکستگان سیاسی باید به جامعه و بین مردم بازگردند. به گزارش ایرنا، سردار «قاسم رضایی» افزود:  این همه فریب، خودفریبی و در مسیر فتنه معاندین و دشمنان اسلام قرار گرفتن و ضربه‌زدن به پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، کافی است.