رئیس سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان تاکید کرد: جامعه رو به گسترش است و زیرساخت‌های کشور بایستی گسترش پیدا کند. تغییرات اقلیمی جدی است و باید از تولید گازهای گلخانه‌ای پرهیز و از اکوسیستم حفاظت شود. بر همین اساس تولید برق پاک و پایدار که هسته‌ای یک جلوه مهم و یک نوع مهم آن است در حقیقت کارسازترین برنامه برای این هدف است. محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه این روزها با توجه به مسائل پیش آمده در خصوص تولید برق در کشور صنعت هسته‌ای چقدر می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، گفت: بزرگترین نیروگاه هسته‌ای کشور که هزار و ۲۰ مگاوات برق تولید می‌کند، فعال در خدمت مردم است. رئیس سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان تاکید کرد: نیروگاه‌های جدید پروژه‌هایش آغاز شده است و امیدواریم در این برنامه‌ که افق ۲۰ ساله دارد سهم برق هسته‌ای را همانطور که آقا تاکید فرمودند به ۲۰ هزار مگاوات برسانیم.

وی در خصوص اینکه حال که صحبت از محدودیت منابع طبیعی است چقدر لازم است از تولیدات هسته‌ای بیشتر برای تولید انرژی استفاده شود، عنوان کرد: به هر صورت جامعه رو به گسترش است و زیرساخت‌های کشور بایستی گسترش پیدا کند. تغییرات اقلیمی جدی است و باید از تولید گازهای گلخانه‌ای پرهیز و از اکوسیستم حفاظت شود.

اسلامی تاکید کرد: بر همین اساس تولید برق پاک و پایدار که هسته‌ای یک جلوه مهم و یک نوع مهم آن است در حقیقت کارسازترین برنامه برای این هدف است.