محمدباقر نوبخت، رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توییتی نوشت: «با انتشار 311.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دوسال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.» دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش تا کنون در مجموع 5/311  همت درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده که حدود ۷۳ همت از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ شناسایی شد و ۱۱۹,۳ همت از آن در کل دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شد.