به گزارش ایلنا، اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به ناآرامی‌های فرانسه ضمن یادآوری تاکید دو سال قبل خود به مکرون اظهار داشت: در ابتدای تظاهرات مردم این کشور گفتم که با سرکوب نمی‌توان به خواسته های مردم پاسخ داد و اکنون مکرون باید بداند تا دیر نشده باید جای خود را به رئیس جمهور مطلوب مردم بدهد. وی افزود : ما از مردم مظلوم فرانسه، حمایت می‌کنیم.