دفتر آیت‌الله نوری همدانی خبر داد که این مرجع تقلید در دیدار با رئیس کل دادگستری قم با تاکید بر اهمیت اجرای احکام اسلامی در جامعه گفت: احکام خدا را نمی‌توان تعطیل کرد و باید آن را اجرا نمود؛ همانطور که موضوع حجاب اهمیت دارد، موضوع ربا هم که مصیبتی شده و ما هم مکرر گفتیم و نوشتیم ولی همچنان برقرار است، باید مورد توجه باشد. آیت‌الله نوری همدانی تصریح کرد: باید توجه داشت بخشی از مشکلات که‌ در جامعه وجود دارد، ریشه‌اش در مشکلات اقتصادی است و باید این مسئله حل شود.